مراقبت از کاشت ناخن

نگهداری و مرافبت از ناخن های کاشت شده آموزش : مشتری که دستش را داخل زرد چوبه کرده است و کاشت ناخن اش به شکل زیر درآمده آست چه راه حلی برای پاک کردن ش پیشنهاد میدهید . به هیچ عنوان در وایتکس نذارید . با یه مسواک و کمی خمیر دندان چند بار مسواک … ادامه خواندن مراقبت از کاشت ناخن